wie is Ine Blom

Haar eerste muzieklessen kreeg ze op achtjarige leeftijd en in 1978 studeerde ze af aan de Pedagogische Academie. Een van haar specialisatievakken was natuurlijk muziek. Kees Glaubitz was haar grote inspirator. Hij bracht haar de liefde voor het vak muziek bij. Bij hem volgde ze een Gehrels-opleiding, wat een verdere verdieping gaf. Daarna studeerde ze AMV /Schoolmuziek aan het Rotterdams Conservatorium en aan de Schumann Academie. In 1998 is ze afgestudeerd en haalde ze haar eerstegraads lesbevoegdheid.

Bij de SNK volgde ze een opleiding tot koordirigent. Ze is inmiddels alweer jarenlang dirigent van verschillende koren.
Bij Maria Croese, Ellen Buijser, Ellen van der Ham en Uros Petrac-van Loon volgde ze zanglessen.
Blokfluit studeerde ze bij Heiko ter Schegget en Sigrun Lefringhausen. Sinds kort volgt ze hobolessen bij Victor Kruis.

LEUK OM TE WETEN  -   Inmiddels is ze een soort wandelende encyclopedie op het gebied van kinderliedjes. Naar schatting kent ze er zo'n 1000 (of meer!) uit haar hoofd. Wie hierover wat wil weten, kan altijd contact met haar opnemen en krijgt gratis advies!

Tot aan haar pensionering heeft ze muziekles gegeven op verschillende basisscholen. 

DIRIGENT  -  Het Michaëlkoor van De Christengemeenschap in Rotterdam,             het vriendenkoor Cantiamo van de Dordtse Vrijeschool,  Van Alles Wâ, uit Andel.

MUSICUS  -  In de kerk van Michaëlkerk  van De Christengemeenschap in Rotterdam

SPEELGROEPEN  -  Vanaf 1984 to 2022 heeft ze het vrouwen-blokfluitensemble “SaraBande” geleid.

Samen met Floris Hovers en Bert Verschoor vormt ze het gezelschap "Drieërlei " . Het repertoire bestaat uit Franse en Nederlandse volksmuziek, middeleeuwse muziek en balfolk.